top of page

Tarieven 

losse tarieven

 

Rijles 60 min.

Rijles in pakket

Online Theorie Opleiding

 

Theorie Examen Training

per uur

€ 64,-

€ 61,-

€ 49,-

€ 15,-

examentarieven
theorie

 

Theorie Examen

Theorie Examen

(met extra tijd)

Theorie Examen

(individueel)

 

€ 48,-

€ 61,-

€ 111,50

examentarieven 
praktijk

Tussentijdse Toets

 

Praktijkexamen

Praktijkexamen

(BNOR)

Praktijkexamen

(Faalangst)

€240,-

 

€280,-

€300,-

€340,-

be
Auto met aanhanger

Dagopleiding                   € 650,-

Losse les                         €  70,- 

Tarieven Rijlespaketten

Rijlespakket

10 Rijlessen

20 Rijlessen

30 Rijlessen

40 Rijlessen

€610,-

€1220,-

€1830,-

€2440,-

rijlespakket

incl. Paktijkexamen
 

10 Rijlessen

20 Rijlessen

30 Rijlessen

40 Rijlessen

€890,-

€1500,-

€2110,-

€2720,-

rijlespakkeT

incl. Praktijk Examen
en Tussentijdse Toets
 

10 Rijlessen

20 Rijlessen

30 Rijlessen

40 Rijlessen

€1130,-

€1740,-

€2350,-

€2960,-

rijlespakket
compleet

Incl. Praktijkexamen, Tussentijdse Toets en Online Theorie Opleiding

10 Rijlessen

20 Rijlessen

30 Rijlessen

40 Rijlessen

€1179,-

€1789,-

€2399,-

€3000,-


 

Tarieven vanaf 01-01-2024.  Fouten en prijswijzigingen voorbehouden.
Eén rijles duurt bij onze rijschool 60 minuten.

LET OP, steeds meer rijscholen hebben pakketprijzen met lessen van 50 minuten.

Ready to get on the road with us?

bottom of page